...στον Αγ. Γεώργιο της Σπηλιάς


με το φωτογραφικό φακό των
Χρήστου Ζορμπά & Κωνσταντίνου Καλύβα,
φίλων περιηγητών...


Άγιον Πάσχα 2012
Φωτογραφικό αφιέρωμα
από τα δρώμενα της Μ. Εβδομάδας στην Ενορία μας
με τη ματιά και το φακό του Κωνσταντίνου Βενεκά. ...αληθώς Ανέστη ο Κύριος!